Under våren har vi påbörjat renoveringen av bryggorna på Tändstickssidan. Här var gästhamnen belägen mellan 1988 och 2018 och under våra riktiga högtrycksveckor får vi även använda denna del för att kunna ta emot alla gästande båtar. Brygg F som tidigare varit den primära bryggan för gästhamnsbesökare har fått sig ett lyft med nytt virke som förstärkt hammarband, nya bryggringar och fler elskåp. Långskeppsbryggorna D och E är totalrenoverade med kraftiga pollare och elskåp med separata elmätare och möjlighet till trefas. Vi kommer under hösten fortsätta med övriga bryggor och för att motivera oss har vi 3500 meter virke kvar att sätta.

 

Hälsningar

Slottsholmen Marina

Languages